Γενική Εισαγωγή

Το ερευνητικό πρόγραμμα «Εντοιχισμένα αγγεία σε βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς ναούς του ελλαδικού χώρου: ένα ηλεκτρονικό corpus» αποσκοπεί στον εντοπισμό των εκκλησιών περιοχών της Ελλάδας που κοσμούνται με πήλινα αγγεία στις εξωτερικές τους πλευρές, στην καταγραφή των αντικειμένων και στην αναλυτική τους τεκμηρίωση, ώστε να διασωθεί το συγκεκριμένο υλικό και να συγκεντρωθεί σε μία κοινή βάση δεδομένων.

Βασικός φορέας υλοποίησης του Προγράμματος είναι το Τμήμα Βυζαντινών Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από σχετική απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου του Υπουργείου. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2011 και συνεχίζεται έως και σήμερα.

Συντονίστρια του προγράμματος είναι η Αναστασία Γ. Γιαγκάκη, κύρια ερευνήτρια του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών.

Το πρόγραμμα εντάσσεται -με την έγκριση του Διευθυντή του Ι. Ι. Ε. Καθηγητή κ. Ταξιάρχη Κόλια και την υποστήριξη της Διευθύντριας Ερευνών του Ι.Ι.Ε. κ. Άννα Λαμπροπούλου- στο ευρύτερο πρόγραμμα του Ινστιτούτου «Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού Χώρου».

Σε πρώτο στάδιο, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στον εντοπισμό, την καταγραφή και την τεκμηρίωση των εντοιχισμένων αγγείων σε ναούς της Αττικής, της Πελοποννήσου και της Κρήτης και εκπονείται σε συνεργασία με τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Κορινθίας, Αχαϊας, Ηλείας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου (πρώην 1η, 6η, 13η, 25η, 26η και 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων). Έχει ήδη προγραμματιστεί η επέκταση του προγράμματος στο σύνολο του ελλαδικού χώρου.

Στις υπόλοιπες σελίδες του ιστοτόπου περιγράφεται αναλυτικότερα το πρόγραμμα, παρουσιάζεται μία σύντομη αναδρομή στην ιστορία της έρευνας για τα εντοιχισμένα αγγεία σε ναούς της Ελλάδας, αλλά και άλλων περιοχών, καθώς και μία αναλυτική, σχετική βιβλιογραφία.

Πρόσβαση στην αναλυτική τράπεζα πληροφοριών έχουν, προς το παρόν, τα συνεργαζόμενα μέλη του προγράμματος. Πάντως, στο πλαίσιο του 12ου Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, που διεξήχθη στο Ηράκλειο (21-25.09.2016) διοργανώθηκε από τη συντονίστρια του προγράμματος και με τη συμμετοχή συνεργαζόμενων αρχαιολόγων από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων του νησιού επιστημονικό εργαστήριο με θέμα: “Μετακινήσεις αντικειμένων, διάδοση πρακτικών μέσα από τη μελέτη των εντοιχισμένων αγγείων σε εκκλησίες της βενετοκρατούμενης Κρήτης”, όπου παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος σε ό,τι αφορά στο νησί της Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος σημαντική ήταν η συμβολή του Ιδρύματος Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (Ιδρυτές Νίκος και Λύντια Τρίχα).