Βάση Δεδομένων

Η διαδικτυακή βάση δεδομένων που συνδέεται με την ιστοσελίδα του ερευνητικού προγράμματος “Εντοιχισμένα αγγεία στις εξωτερικές πλευρές ναών της Ελλάδας: ένα ηλεκτρονικό corpus” αποτελεί την αναβαθμισμένη εκδοχή της αρχικής ηλεκτρονικής τράπεζας πληροφοριών που είχε ειδικά σχεδιαστεί για το πρόγραμμα με βάση την εφαρμογή FilemakerPro. Αποτελείται, όπως και η παλαιότερη, από δύο δελτία που συνδέονται μεταξύ τους. Μέσω της δυνατότητας αναζήτησης στη βάση ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει πληροφορίες τόσο για συγκεκριμένα πήλινα αντικείμενα όσο και για επιλεγμένα μνημεία ή περιοχές. Ακολούθως σημειώνεται ο αριθμός μνημείων που έχουν εντοπιστεί, στο πλαίσιο του προγράμματος, σε κάθε περιοχή.

Μνημεία

  • Αττική: 13
  • Αχαΐα: 1
  • Ηλεία: 3
  • Ηράκλειο: 65
  • Λακωνία: 45
  • Λασίθι: 70
  • Μεσσηνία: 16
  • Ρέθυμνο: 88
  • Χανιά: 79