Βάση Δεδομένων

Η διαδικτυακή βάση δεδομένων που συνδέεται με την ιστοσελίδα του ερευνητικού προγράμματος “Εντοιχισμένα αγγεία στις εξωτερικές πλευρές ναών της Ελλάδας: ένα ηλεκτρονικό corpus” αποτελεί την αναβαθμισμένη εκδοχή της αρχικής ηλεκτρονικής τράπεζας πληροφοριών που είχε ειδικά σχεδιαστεί για το πρόγραμμα με βάση την εφαρμογή FilemakerPro. Αποτελείται, όπως και η παλαιότερη, από δύο δελτία που συνδέονται μεταξύ τους. Μέσω της δυνατότητας αναζήτησης στη βάση ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει πληροφορίες τόσο για συγκεκριμένα πήλινα αντικείμενα όσο και για επιλεγμένα μνημεία ή περιοχές.