Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Ο ιστότοπος του Ερευνητικού Έργου Εντοιχισμένα αγγεία σε βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς ναούς του ελλαδικού χώρου: ένα ηλεκτρονικό corpus ανήκει στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ), το οποίο εδρεύει στη διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 116 35, Ελλάδα.

Η πρόσβαση και η χρήση στον ιστότοπο υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται πιο κάτω.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτό τον ιστότοπο συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου (κείμενα, εικόνες, σχέδια) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΙΙΕ/ΕΙΕ, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, ιδίως σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο της βάσης δεδομένων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, όπως είναι συγκεκριμένα λήμματα της βάσης δεδομένων και εικόνες/σχέδια που περιλαμβάνονται στη βάση).

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου διατίθεται, στην παρούσα φάση, για προσωπική ενημέρωση και μόνον. Αυστηρά απαγορεύεται η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του ιστοτόπου συμπεριλαμβανομένων των σημάτων και λογοτύπων που αναφέρονται σε αυτόν (π.χ. Εντοιχισμένα αγγεία, ΕΙΕ κ.λπ.) χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τον διαχειριστή του ιστοτόπου (yangaki@eie.gr).

Οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι αρκετά από τα δεδομένα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων (συνεργατών, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών, όπως αναγράφονται σε σχετική ένδειξη του ιστοτόπου.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Το ΙΙΕ/ΕΙΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους Όρους Χρήσης και να τους δημοσιεύει στην παρούσα ιστοσελίδα.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του ιστοτόπου και του επισκέπτη/χρήστη του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτού, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.